زی پـــــــــــــاد

نگهبان سلامت شما

زی پاد با هدف ارائه خدمات پایش سلامت جسم و روان به سازمانها و شرکت ها تاسیس شده است. زی پاد با ارائه خدمات تست های فیزیکی از جمله تست کووید91، تست چکاپ سلامت در محل و همچنین تست های روانشناسی و استعداد یابی برای پرسنل، به سازمانها کمک میکند از طریق حفظ سلامت کارمندان، راندمان کاری را بالا ببرند. تست های شخصیت شناسی و استعداد یابی به همراه جلسات کوچینگ به سازمانها ارائه میشود تا به مدیران کمک کند افراد کاملا مناسب و توانمند را برای سمت های کلیدی انتساب کنند.