رویداد کارآفرینی سلامت شمال غرب کشور، با هدف حمایت شکل گیري زنجیره ها و شبکه هاي ارزش و دانش بر فناوری های جدید با علوم سلامت (M-Health) و (E-Health) و سایر فعالیت های دانشجویی در حوزه های کارآفرینی در شهر اردبیل برگزار خواهد شد. این رویداد با چهار محوریت اصلی برگزار می شود:
 1.  خدمات هاسپیس (Hospice) ، شامل تهیه وسایل استراحت کامل بیمار در خانه، تهیه افزارهای پزشکی مورد نیاز بیمار در خانه، تهیه همه داروهای مورد نیاز، کلیه خدمات پرستاری و پزشکی، خدمات مشاورهای پیش و پس از مرگ بیمار و برای کسانی که خواهان بهرهمندی از خدمات هاسپیس هستند، فراهم ورایگان است.
 2. طرح مراقبت بیماران در منزل Home Care) (با هدف کاهش زمان بستری بیماران دربیمارستان، کاهش هزینه های درمانی و کاهش عفونت های بیمارستانی صورت می گیرد.
  در این طرح تاکید بر پرستاری جامع نگر شده که از مراقبت های اولیه تا خدمات پرستاری تخصصی که قابل ارائه در منزل باشد، در دستور کار قرار گرفته و پرستاران در مقطع کاردانی، کارشناسی و تمامی مقاطع که دارای مدرك معتبر هستند می توانند به این کار بپردازند.
  بر این اساس مراکز مراقبت در منزل در تمامی بیمارستان های دولتی تحت نظارت مستقیم مدیر پرستاری ایجاد می گردد تا بیماران بعد از ترخیص از بمارستان بتوانند به مراقبت ایمن در منزل دسترسی پیدا کنند. در این طرح بیمارانی که بتوانند با تایید پزشک و پرستار خود به منزل بروند و خود نیز رضایت از این کار داشته باشند به واحد مراقبت در منزل معرفی می شوند و این واحد بیماران را به یکی از مراکز مشاوره معرفی می نماید.
  این مرکز به دو نوع تخصصی و عمومی تقسیم می شود. تیم های درمانی مراکز مشاوره شامل کارشناس پرستاری، کارشناس اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی، بهیار و کمک بهیار است.
  با این طرح از بستری شدن های غیر ضروری و نیز خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی پیشگیری می شود. از فواید دیگر این طرح بازگشت سریعتر بیمار به زندگی عادی ،تامین آسایش روانی و نیز کاهش هزینه های درمانی وی نسبت به بستری شدن در بیمارستان خواهد بود.
 3.  توسعه گردشگری سلامت
 4. تولید و گسترش نرم افزار ها و ابزار های هوشمند برای پایش سلامت آحاد مردم و ارائه خدمات به آنها
 5. فرهنگ سلامت

توضیحات اسکان

پس از تکمیل فرم زیر در قسمت بلیط ها اسکان غیربومی را انتخاب کرده و فایل تکمیل شده را بارگزاری کنید.

کارت ملی و در صورت دانشجو بودن کارت دانشجویی خود را نیز در سایر مدارک بارگزاری کنید.