مانیار

مانیار یک شبکه اجتماعی مالی است. هدف مانیار ارائه روشی آسان و امن برای پرداخت و دریافت پول به صورت فردی و گروهی است. در مانیار می‌توانید در کنار پرداخت های مالی، به راحتی با دیگران گفتگو کنید.همچنین مانیار زیرساختی برای ارائه خدمات پرداخت، مانند خدمات کیف پول، درگاه پرداخت و خدمات پرداخت شخصی سازی…

View Details